Kammarrätten Stora Nygatan, Göteborg

Antikvarisk sakkunnigkontroll har utförts i samband med ombyggnad och inglasning av gård på Stora Nygatan 21. Arbetet föregicks av en antikvarisk förundersökning som ur ett kulturhistoriskt perspektiv studerade planerade förändringar av gården samt konsekvenserna av dessa. Stora Nygatan 21 byggdes 1853 av G E Nyberg. Fastigheten besitter höga kulturhistoriska värden och området är klassat som riksintresse. Huset är en viktig komponent i den arkitektoniska miljön vid Stora Nygatan.

Uppdragsgivare: Fastighets AB Balder


Klicka på bilden för att se fler exempel