Länsresidenset i Göteborg

Antikvarisk sakkunnigkontroll vid både tillgänglighetsanpassning och en ombyggnad av en våning i Länsresidenset, Göteborg. Fastigheten är statligt byggnadsminne sedan 1935 och har skyddsföreskrifter från 1993. Fastigheten uppfördes på 1650-talet och utgör Göteborgs äldsta boninghus. Byggnaden användes som privat stadspalats åt fältmarsalk Lennart Torstensson. Redan år 1682 övergick huset i kronans ägo och har sedan 1700 varit länsresidens åt landshövdingen.

Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk


Klicka på bilden för att se fler exempel