Varbergs fästning

Antikvarisk sakkunnigkontroll har utförts vid ändring av byggnad 13 samt i samband med fjärrvärmeinstallationer inom det statliga byggnadsminnet Varbergs fästning.

Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk


Klicka på bilden för att se fler exempel