Synagogan och Mosaiska begravningskapellet

Victoria Ask, Antiquum AB, har fungerat som projektledare i samband med renoveringar av Synagogan på Stora Nygatan och Mosaiska begravningskapellet vid Stampen i Göteborg. Kapellet på judiska begravningsplatsen uppfördes 1864 och byggdes i en morisk stil som en mindre fristående tegelbyggnad med koppartäckt kupoltak och nästan kvadratisk plan. År 2007 genomfördes en omfattande exteriör fasadrenovering av teglet samt en fönsterrenovering. Året därpå startades en invändig renovering. Antiquum utarbetade åtgärdsförslag, handlingar och projektledning.

Synagogan uppfördes 1855 och är byggnadsminne. Antiquum har fungerat som projektledare vid en hussvampssanering och renovering av torn och tornrum samt även vid renovering av blyspröjsade fönster. Vi har även utarbetat en vårdplan för byggnadens framtida förvaltning samt hjälpt judiska församlingen att söka bidrag för antikvariska överkostnader hos länsstyrelsen.

Uppdragsgivare: Judiska församlingen


Klicka på bilden för att se fler exempel