Kapellgatan 14

Åtgärdsprogram för fasadrestaurering på Kapellgatan 14. Byggnaden uppfördes som ett tegelhus i fyra våningar 1898. Den putsade gårdsfasaden renoverades och målades om och aluminiumportarna utbyttes till nytillverkade portar i trä.

Uppdragsgivare: Bostadsrättsförening


Klicka på bilden för att se fler exempel