Kronhusgatan 10

Byggnaden uppfördes 1891 och ägdes ursprungligen av den välkände stadsarkitekten Viktor von Gegerfelt. Den tidstypiska tegelfasaden har inslag av dekor av gjuten betong och kakel. I samband med en fasadrenovering upprättade Antiquum åtgärdsförslag för de kulturhistoriskt värdefulla detaljerna.

Uppdragsgivare: Bostadsbolaget


Klicka på bilden för att se fler exempel