Tomtehuset i Göteborg & Viktoriagatan 11

Det s k Tomtehuset på Vasagatan 11 och dess grannhus på Viktoriagatan 11 uppfördes år 1888-90 efter ritningar av Hans Hedlund och Yngve Rasmussen. Tomtehusets fasader har omfattande dekorationsmåleri av Torvald Rasmussens föreställande tomtar som illustrerar medlemmarna i familjen Hedlund och deras yrken. Huset byggnadsminnesförklarades 1982. Viktoriagatan 11 har dekorerade fasader med inslag av natursten samt dekorativa detaljer. Under 2007 genomfördes en rengörings- och konserveringsentreprenad. Arbetet utfördes bland annat i enlighet med handlingar upprättade av Antiquum samt av K-konservator tillsammans med en nära diskussion med länsstyrelsen och Stadsmuseet. Under arbetet har Victoria Ask, Antiquum AB, även fungerat som rådgivare i antikvariska frågor.

Uppdragsgivare: Bostadsbolaget


Klicka på bilden för att se fler exempel