Läckö slott, Lidköping

Antiquum har genomfört en byggnadsinventering med övergripande historik samt utarbetat förslag till skyddsföreskrifter för det statliga byggnadsminnet Läckö slott. Arbetet har förutom slottet omfattat närliggande byggnader inom slottsområdet. För slottet har vi också upprättat ett Vårdprogram och en rumsbeskrivning. Slottets historia börjar redan på 1200-talet, men har en karaktär som idag till stora delar härstammar från 1600-talet. I slottets närhet har det funnits många byggnader, så väl ekonomibyggnader som bostadshus.

Uppdragsgivare: Riksantikvarieämbetet


Klicka på bilden för att se fler exempel