Odinsskolan

Antiquum har utfört en antikvarisk förundersökning samt förslag till skydds- och varsamhetsbestämmelser inför en tillgänglighetsanpassning av Odinsskolan i Göteborg. Odinsskolan byggdes år 1917 som folkskola efter ritningar av G A Falk. Dess karaktär präglas av den då rådande nationalromantikens formuttryck.

Uppdragsgivare: Göteborgs stadsbyggnadskontor


Klicka på bilden för att se fler exempel