Palacehuset

Antiquum har utarbetat en antikvarisk förundersökning samt förslag till skyddsbestämmelser för Palacehuset på Södra Hamngatan 2 i Göteborg. Palacehuset uppfördes ursprungligen år 1749-51 som ett av de första sockerraffinaderierna i Göteborg och ritades av arkitekt Carl Hårleman. Från 1800-talets andra hälft kom huset att fungera som bostad för flera av Göteborgs kända familjer. I samband med en förändring av Palacehuset utarbetades en ny detaljplan. Med anledning av byggnadens välbevarade exteriör och delar av interiören utarbetade Antiquum förslag till skydds- och varsamhetsbestämmelser för att säkra byggnadens framtida bevarande.

Uppdragsgivare: Göteborgs stadsbyggnadskontor


Klicka på bilden för att se fler exempel