Erik Dahlbergsgatan 30

I hörnet Erik Dahlbergsgatan 30 och Engelbrektsgatan 10 i Vasastaden ligger ett stenhus uppfört 1889. Antiquum har utarbetat så väl exteriör färgsättning som färgsättning till de två trapphusen. Utgångspunkten har varit att återställa till originalkulörer så långt möjligt. Uppdragsgivare: Bostadsrättsförening


Klicka på bilden för att se fler exempel