Kvarnbergsgatan 3 / Övre Spannmålsgatan 4

Kvarnbergsgatan och Övre Spannmålsgatan är belägna innanför vallgraven och ingår i Göteborgs ursprungliga stadskärna. De aktuella fastigheterna uppfördes 1880. Antiquum upprättade en exteriör färgsättning i samband med en renovering av fasaden.

Uppdragsgivare: Bostadsbolaget


Klicka på bilden för att se fler exempel