Landshövdingehus

Vi har utfört färgundersökningar och upprättat färgsättningsförslag till flertalet av Familjebostäders fastigheter som målats om 2001-2010. Syftet är att genom framskrapningsprover ta fram husens originalkulörer och utifrån detta sammanställa ett kulturhistoriskt korrekt färgschema. Flertalet av fastigheterna är s k landshövdingehus med kulturhistoriska värden belägna inom riksintresseområden i Majorna, Masthugget samt Kungsladugård.


Klicka på bilden för att se fler exempel