Vasagatan 24

Huset uppfördes år 1880 och ritades sannolikt av arkitekt J E Leo. Hela fastigheten kontoriserade på 1950-talet. År 2005 byggdes huset om till bostäder. Antiquum bistod fastighetsägaren med en antikvarisk förundersökning, upprättade färgsättning för trapphus och fasader samt utförde antikvarisk kontroll. Avsikten var att behålla så mycket som möjligt av husets välbevarade ursprungskaraktär med många kulturhistoriskt värdefulla delar och detaljer och samtidigt skapa nya bostäder enligt moderna krav med höga anspråk på kvalitet och standard. Trapphus och fasad gavs en traditionell färgsättning.

Uppdragsgivare: Privat fastighetsägare


Klicka på bilden för att se fler exempel