Dalaskolan

Antikvarisk förundersökning samt förslag till skyddsbestämmelser för Dalaskolan i Göteborg inför en ombyggnad och tillbyggnad. Den äldsta skolan uppfördes 1884 och benämns Gamla Dalaskolan. År 1924 samt 1930 byggdes två större stenbyggnader som idag kallas Stora och Lilla Dalaskolan. Byggnaderna fungerar fortfarande som skola och uppvisar trots smärre förändringar en mycket välbevarad karaktär i tidstypisk 20-tals klassicism. Förundersökningen innehåller en beskrivning och historik samt en specificering över byggnadernas kulturhistoriska värden och ett utlåtande med förslag till skyddsbestämmelser och synpunkter på en planerad tillbyggnad.

Uppdragsgivare: Göteborgs stadsbyggnadskontor


Klicka på bilden för att se fler exempel