Fröhandeln

Antikvarisk förundersökning av Fröhandeln i Trädgårdsföreningen från 1876. Den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden är en viktig del av Trädgårdsföreningens historia och är skyddad som byggnadsminne sedan 1992. Byggnaden används idag som kontor för Park- och naturförvaltningen medan fröhallen står tom.

Uppdragsgivare: Göteborgs stad

>
Klicka på bilden för att se fler exempel