Kv Högvakten

I samband med en eventuell grundförstärkning av Kvarteret Högvakten har Antiquum utarbetat en antikvarisk förundersökning och konsekvensanalys. I kvarteret ligger Börsen, Stadshuset, Wenngrenska huset samt Strömska huset där alla utom det sistnämnda är byggnadsminnen. Utredningen är gjord i ett förprojekteringsstadie och syftar till att fastställa bevarandevärda detaljer och antikvariska konsekvenser som en grundförstärkning och ombyggnad skulle innebära. I samband med detta har vi även sammanställt historiska rapporter för byggnaderna.

Uppdragsgivare: Higab


Klicka på bilden för att se fler exempel