Renströmska sjukhuset

Antiquum utarbetade 2005 en antikvarisk förundersökning av Renströmska sjukhuset i Göteborg. Den stora nationalromantiska tegelbyggnaden uppfördes som ett tuberkulossjukhus 1915 och ritades av Ernst Torulf. År 2007 var Antiquum med i ett tävlingsförfarande tillsammans med GAJD arkitekter och vårt förslag vann. Idag har sjukhusbyggnaden byggts om till bostäder med inflyttning 2010-11. Antiquum ingår i projektgruppen och har fungerat som rådgivare och antikvarisk kontrollant.

Uppdragsgivare: I ett första skede Göteborgs fastighetskontor, i nuläget Egnahemsbolaget


Klicka på bilden för att se fler exempel