Vasagatan 24, Göteborg

Antiquum utförde en kulturhistorisk inventering samt antikvarisk förundersökning i samband med en ombyggnad av fastigheten, från kontor till bostäder. Vi har även genomfört färgundersökningar och åtgärdsförslag för fasad och trapphus. Under projektets gång medverkade vi också som antikvarisk kontrollant för att bevaka husets kulturvärden. Vasagatan 24 uppfördes 1880 med bland annat ett Apotek i bottenvåningens lokaler.

Uppdragsgivare: Privat fastighetsägare


Klicka på bilden för att se fler exempel