Fyrar

Victoria Ask var medförfattare till boken ”Fyrguide - Från Kattholmen till Smygehuk” som är en guidebok över västkustens fyrar som belyser de f d bemannade fyrplatserna utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv. Förutom bokens textproduktion, stod vi för samtliga fotografier. Fyrguiden gavs ut år 2000 av Byggförlaget, Stockholm. Projektet genomfördes på eget initiativ och forskningsarbetet påbörjades 1998. Boken är slut på förlag.

Victoria Ask har även varit medförfattare till fackboken Pater Noster som gavs ut av Bohusläns museum 2007. Boken belyser det unika projektet som under flera år pågick med att återställa heidenstammaren Pater Noster utanför Marstrand. Victoria Ask har bland annat skrivit kapitlen om bebyggelsen och den framtida visionen på uppdrag åt Statens fastighetsverk samt kapitlet om den tekniska restaureringsprocessen på uppdrag av EU-projektet Carpe Mare.

Fyrarna - ett industriellt kulturarv


Klicka på bilden för att se fler exempel