Föreningsgatan 19

Huset på Föreningsgatan 19 uppfördes 1880 tillsammans med fl era andra större villor i det då nyanlagda villaområdet som gick under namnet ”Tjenstemannastaden”. Antiquum har utarbetat en Historisk undersökning.

Uppdragsgivare: Privat fastighetsägare


Klicka på bilden för att se fler exempel