Gamlestadens fabriker

Antiquum har utfört en antikvarisk förundersökning samt historisk dokumentation av Gamlestadens fabriker i Göteborg. Syftet var att redogöra för anläggningens historiska bakgrund samt att dokumentera fastighetens befintliga status och kulturhistoriska förutsättningar. För att skapa en komplett bild över anläggningens ursprungliga karaktär baseras undersökningen på så väl arkivstudier som okulär besiktning.

Uppdragsgivare: Askungen förvaltning


Klicka på bilden för att se fler exempel