Göta Hovrätt, Jönköping

Antiquum har utfört en historisk undersökning för byggnadsminnet Göta Hovrätt i Jönköping som låg till grund för tillgänglighetsanpassade åtgärder. Tillgänglighetsutredningen utfördes av All Access och vi fungerade som rådgivare med antikvariska synpunkter på förändringarna. Byggnaden uppfördes mellan 1634 - 1650 och var en av de första hovrättsbyggnaderna i Sverige. Byggnaden har använts som hovrätt sedan den uppfördes och är därmed en unik byggnad i Sveriges historia.

Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk och All Access AB


Klicka på bilden för att se fler exempel