Ekmansgatan 3

Byggnaden på Ekmansgatan 3 uppfördes år 1916 och huset ingår i den välbevarade stadsdelen Lorensbergs villastad. Huset ritades av arkitekt Ebbe Crone. Antiquum har gjort en bedömning och ett antikvariskt utlåtande i samband med önskemål om nya takkupor.

Uppdragsgivare: Privat fastighetsägare


Klicka på bilden för att se fler exempel