Tillgänglighet i Gamla gymnasiet, Karlstad

Antiquum har utfört en antikvarisk genomgång samt utlåtande angående tillgänglighetsanpassade åtgärder för Gamla gymnasiet i Karlstad i samband med en tillgänglighetsutredning av All Access. Skolan, som ursprungligen hette Gymnasium Adolphus Fredricianum, invigdes år 1759 och ansågs vid tiden vara den förnämsta i Sverige och är idag en av Karlstads äldsta byggnader. Byggnaden ritades av arkitekt Carl Hårleman och är statligt byggnadsminne. Idag ställs höga krav på att byggnader och miljöer ska vara tillgängliga för alla. I många kulturhistoriska miljöer är detta svårt att leva upp till. Vi utför även tillgänglighetsutredningar för att ta reda på vilka möjligheter som finns.

Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk och All Access AB


Klicka på bilden för att se fler exempel