Kungsladugårdsskolan

Antikvariskt utlåtande avseende ändring av skolans aula för ny ventilationsanläggning.

Uppdragsgivare: Liljewall arkitekter AB


Klicka på bilden för att se fler exempel