Stora Nygatan 31

Byggnaden på Stora Nygatan 31 uppfördes år 1852 och huset ingår i tidens stilideal med fasader av tegel eller puts och dekorativa fönster- och dörromfattningar i klassicistisk stil. Antiquum har gjort ett antikvariskt utlåtande, dvs en bedömning, av planerad förändring av byggnadens vindsvåning med komplettering av nya takkupor.

Uppdragsgivare: GAJD arkitekter AB


Klicka på bilden för att se fler exempel