Gravkor, Tölö kyrka

I Sverige blev det populärt bland högreståndsbefolkningen att uppföra gravkor som monument för sig och sin släkt på 1600-talet. De uppfördes i regel som en tillbyggnad till en befintlig kyrka. Fristående gravka­pell började uppföras under 1700-talet, men gravkoret vid Tölö kyrka var på ålderdomligt sätt ansluten till den äldre medeltidskyrkan. Vi fick i uppdrag att titta närmare på bakgrunden till det Silfverschiöldska gravkoret vid Tölö kyrkogård, ta reda på ursprunglig taktäckning samt upprätta åtgärdsförslag till en takrenovering. Byggnadens takkupol har klätts om med ny kopparplåt.

Uppdragsgivare: Gåsevadholms Fideikommiss AB


Klicka på bilden för att se fler exempel