Västergatan 4 a-b, Göteborg

Antiquum har bistått med rådgivning vid byte av balkonger på huset från 1940-talet. Balkongerna var i dåligt skick med rostade räcken och söndersprängda armeringsjärn i balkongplattorna. De nya balkongerna har utbytts mot nya lika befintliga originalbalkonger med, som i det här fallet, trapetskorrugerad stålplåt och smidesräcken.

Uppdragsgivare: WSP


Klicka på bilden för att se fler exempel