1870 - Kristinelundsgatan 16

Färgsättning och färgundersökning av trapphus och fasad på Kristinelundsgatan 16, Göteborg. Huset uppfördes på 1870-talet och har en av få bevarade trätrappor i centrala innerstaden vilken ger trapphuset en speciell karaktär.

Uppdragsgivare: Privat fastighetsägare


Klicka på bilden för att se fler exempel