1960 - Spannlandsgatan 5-9

Huset är ett tidstypiskt lamellhus från 1960-talet som uppfördes efter ritningar av Ragnar Dahlberg. Trapphusen är välbevarade med tidstypiska sopnedkast, entrépartier med originaldörrar, geometriskt utformat räcke i trapplöpet samt dörrar med originaltrycken. Antiquum upprättade ett färgsättningsförslag inspirerat av 1960-talet.

Uppdragsgivare: Familjebostäder


Klicka på bilden för att se fler exempel