1890 - Linnégatan 11

Vid en trapphusrenovering 2002 upptäcktes ett omfattande dekorationsmåleri som var övermålat med rosa latexfärg. Det ursprungliga måleriet var välbevarat, vilket möjliggjorde framskrapning. Samtidigt renoverades trapphusens vackra blyspröjsade fönster och två utbytta lägenhetsdörrar ersattes mot två nya lika original - i syfte att återställa trapphusets forna karaktär. Vår roll var att dokumentera trapphuset, fungera som rådgivare i byggnadsspecifika frågor samt hjälpa bostadsrättsföreningen att utforma en ansökan om bidrag för antikvariska överkostnader. Trapphuset erhöll Göteborgs byggnadsvårdspris 2003. Efter detta har vi gjort ett åtgärdsförslag för portgången mot Plantagegatan.

Uppdragsgivare: Bostadsrättsförening


Klicka på bilden för att se fler exempel