1930 - Carnegiegatan

Husen i kvarteret Styvmorsviolen och Prästkragen uppfördes 1936 och trapphusen är i stort välbevarade med tidstypiska detaljer som golv och trappor av terrazzosten, golvlister, handledare och smidesräcken, spegeldörrar till källare och vind samt lägenhetsdörrar av fanér. Antiquum upprättade två färgsättningsförslag inspirerade av 1930-talets kulörer. Förslagen är framtagna för Carnegiegatan 2-10, Slottsskogsgatan 5, Hägergatan 1-5 och Slottsskogsgatan 9.

Uppdragsgivare: Familjebostäder