Vårdplan för Klippans kulturreservat i Göteborg

Antiquum har upprättat en vårdplan för Klippans kulturreservat innebärande en historisk och teknisk undersökning, byggnadsdokumentation med förslag till åtgärder samt en underhållsplan. Klippan 8-24 utgörs huvudsakligen av arbetarbostäder från mitten av 1800-talet, men det finns även en bevarad byggnad från 1762 då Ostindiska Kompaniet hade sin hemmahamn vid Klippan. Området utgör en av södra Älvstrandens mest karaktäristiska avsnitt och det äldre bostadsområdet har stora social- och arkitekturhistoriska värden.

Uppdragsgivare: Familjebostäder i Göteborg AB


Klicka på bilden för att se fler exempel