Vård- och underhållsplaner för kyrkor

Vård- och underhållsplanen fungerar som ett användbart redskap i den dagliga förvaltningen och innehåller råd och riktlinjer för ett långsiktigt bevarande. Planen utgör också underlag när det gäller bedömning vid ansökan av kyrkoantikvarisk ersättning. Antiquum har upprättat vård- och underhållsplaner för flera kyrkor. Arbetet utförs i regel som ett samarbete mellan antikvarie, arkitekt, landskapsarkitekt, ingenjör och konservator. Bland annat har vi samarbetat med Defyra arkitekter i följande kyrkor.


Klicka på bilden för att se fler exempel