Vårdplan för Societetshuset i Varberg

Antiquum har upprättat en vårdplan för Societetshuset i Varberg. Huset uppfördes 1883 efter ritningar av Göteborgsarkitekten Adrian Crispin Peterson. Byggnaden utgjorde en central plats i Varbergs kurortsliv och fungerar än idag som en av stadens främsta nöjesetablissemang. Trots flera förändringar och tillbyggnader har byggnaden en tidstypisk karaktär och byggnadsminnesförklarades 1980. I vårt uppdrag ingick att redogöra för fastighetens historiska utveckling, att inventera ursprungliga detaljer och klargöra kulturhistoriska värden samt hur de ska hanteras samt vilka mål och förutsättningar som finns.

Uppdragsgivare:
Länsstyrelsen i Halmstad och Varbergs kommun


Klicka på bilden för att se fler exempel