Vårdplan för Ströms slott i Lilla Edet

Antiquum har utarbetat en Antikvarisk förprojektering av Ströms slott, Lilla Edet. Ströms slott utgör huvudbyggnaden till Ströms säteri och stod klar 1852. Byggnaden har under åren genomgått ett flertal förändringar men bevarar trots detta en tidstypisk karaktär och har ett stort kulturhistoriskt värde. Rapporten innehåller en kortfattad historik samt en exteriör och interiör inventering av byggnaden med status för olika byggnadsdelar. Inventeringen har kompletterats med råd och riktlinjer inför en renovering. Förprojekteringen har till syfte att ligga till grund för planering och genomförande av underhålls- eller restaureringsåtgärder.

Uppdragsgivare: Privat fastighetsägare och länsstyrelsen i Västra Götaland.


Klicka på bilden för att se fler exempel