Göteborgs universitets huvudbyggnad (1995-2011)

Antiquum har upprättat ett vårdprogram för Göteborgs universitets huvudbyggnad för att säkerställa ett långsiktigt bevarande av byggnaden. Byggnaden stod färdig 1907 och ritades av Ernst Torulf och Erik Hahr. Den är statligt byggnadsminne sedan 1993 och besitter höga kulturhistoriska värden, framförallt inrymmer byggnaden en unik aula och entréhallar med välbevarat dekormåleri. Vårdprogrammet ska fungera som ett praktiskt styrdokument för Statens fastighetsverk och Göteborgs universitet. Vi har även sammanställt en rumsbeskrivning för byggnaden och fungerat som antikvarisk kontrollant vid ett flertal ombyggnader.

Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk


Klicka på bilden för att se fler exempel