Lorensbergs villastad (2002-2008)

Antiquum har inventerat och upprättat vårdprogram för fyra villor i Lorensbergs villastad. Villorna är belägna på Bengt Lidnersgatan 7 (Villa Smedmark), Dicksonsgatan 2 och 4 (radhuslängan) samt Viktor Rydbergsgatan 24 (Villa Höglund) i Göteborg. De tillhör den tidens mest påkostade villabyggnader utförda i en nationalromantiskt stil och de är statliga byggnadsminnen av högt kulturhistoriskt värde.

Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk

Dicksonsgatan 2 och 4 ritades 1915-16 av Arvid Bjerke. De köptes av Göteborgs universitet 1952 och har endast genomgått smärre förändringar. 

Bengt Lidnersgatan 7 ritades 1916 av Ernst Torulf och fungerade som privatbostad fram till 1954 då Göteborgs universitet flyttade in i lokalerna.

Viktor Rydbergsgatan 24 ritades av Björner Hedlund och uppfördes 1931. Sedan 1950-talet disponeras lokalerna av Göteborgs universitet. De fyra husen har flera vackra tidstypiska detaljer med mönster-murningar, burspråk och smidesdetaljer samt slagna tegelvalv, öppna spisar och brädtak.


Klicka på bilden för att se fler exempel