Vårdprogram och inventeringar av Läckö slott

Läckö slott har en historia som går tillbaks till medeltid och utgör en spännande historisk miljö med många dimensioner. Vårdprogrammet för Läckö slott ligger till grund för den framtida förvaltningen. Det innehåller utöver en historisk redogörelse bland annat en kulturhistorisk värdebeskrivning, vårdkrav, mål och strategier för den löpande förvaltningen och utvecklingen av miljön samt en statusbeskrivning där aktuella skador redovisas. Vårdprogrammet har utarbetats genom en väl utvecklad rammodell i samråd med en arbetsgrupp där Victoria Ask, Antiquum, har varit skrivande projektledare. Vi har även inventerat hela slottet och gjort en rumsbeskrivning.

Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk


Klicka på bilden för att se fler exempel