Nya Älvsborgs fästning, Göteborg

Nya Älvsborgs fästning i Göteborgs hamninlopp tillkom på 1600-talet och utgjorde ett viktigt försvar för Göteborgs stad. I samarbete med landskapsarkitekt Kolbjörn Waern har Antiquum arbetat med ett vårdprogram och även en vård- och underhållsplan för Nya Älvsborgs fästning. I vårdprogrammet ingår historik, inventering av byggnader och försvarsverk, värdebeskrivning samt mål m.m. Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk

Klicka på bilden för att se fler exempel