På Antiquum är vi certifierade sakkunnig avseende kultur-värden, KUL2, behörighet K enligt Boverkets föreskrifter (BFS 2011:15).