I samarbete med Stadshems Fastighetsmäkleri har Antiquum sedan 2015 skrivit en artikelserie om byggnadsvård som publiceras i ”Stadshemsbladet”. Artiklarna behandlar allt från snickerier, armaturer och stuckaturer från olika tider till artiklar om byggnadstyper från olika epoker. Artiklarna finns även tillgängliga på Stadshems hemsida.

Nr 1-2021

Nr 2-2021

Nr 3-2021

Nr 1-2020

Nr 2-2020

Nr 3-2020

Nr 4-2020

Nr 1-2019

Nr 2-2019

Nr 3-2019

Nr 4-2019

Nr 1-2018

Nr 2-2018

Nr 3-2018

Nr 4-2018

Nr 1-2017

Nr 2-2017

Nr 3-2017

Nr 4-2017

Nr 1-2016

Nr 2-2016

Nr 3-2016

Nr 4-2016

Nr 1-2015