Våra uppdragsgivare är både offentliga och privata aktörer.
Vi har bland annat utfört uppdrag åt:

 • Statens fastighetsverk
 • Fortifikationsverket
 • Svenska kyrkan
 • Göteborgs stads förvaltningar och bolag såsom Higab, Familjebostäder, Bostadsbolaget, Lokalförvaltningen, Idrott- och föreningsförvaltningen, fastighetskontoret m fl.
 • Kommunala stadsbyggnadskontor
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län
 • Länsstyrelsen i Hallands län
 • Andra kommuner, t ex Kungälv, Alingsås, Partille och Varberg
 • Fastighetsbolag och enskilda fastighetsägare
 • Arkitektbyråer
 • Tekniska konsultföretag
 • Byggföretag
 • Bostadsrättsföreningar

Antiquum har även ramavtal med bl a flera kommuner, Svenska kyrkan och Sjöfartsverket.