Antiquum är ett bebyggelseantikvariskt konsultföretag som startade 1999 och arbetar med vård och underhåll, restaurering och varsam ombyggnad av kulturhistoriskt värdefulla byggnader liksom kulturmiljöutredningar för såväl stadsmiljöer som landsbygd. Med över 20 år i branschen har vi utvecklat en bred erfarenhet som gör att vi kan erbjuda spetskompetens inom hela det antikvariska verksamhetsfältet. Vi tillhandahåller ett brett spektrum av tjänster för kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer.

Vi arbetar bl a med antikvariska förundersökningar och utlåtanden, antikvarisk projektering, vård- och underhållsplaner, kulturmiljöutredningar, åtgärdsprogram och antikvarisk sakkunnighetskontroll. På Antiquum finns också specialkompetens inom färgsättning i såväl modern som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Våra antikvarier har stor erfarenhet från byggtekniska uppdrag och god förståelse för konstruktion, material och tekniska installationer som krävs i många ombyggnadsprojekt för att uppfylla tekniska egenskapskrav. Med husets egna förutsättningar som utgångspunkt hjälper vi dig att ta fram lösningar som uppfyller såväl krav på varsamhet som moderna krav. Genom att tidigt anlita oss skapas möjligheter till en enklare bygglovshantering och ett framgångsrikt bevarande.

Antiquum har erfarenhet av de flesta typer av byggnader och bebyggelsemiljöer. Under åren har vi arbetat brett med allt från gårdsmiljöer, villor och flerbostadshus till slott, fästningar, kyrkor, herrgårdar, industrier, fyrar och kulturreservat.

På Antiquum finns byggnadsantikvarier som är certifierade sakkunniga avseende kulturvärden (KUL2, behörighet k) enligt BFS 2011:15 KUL 2.

Vi brinner för kulturhistoriska miljöer och byggnader. Det intresset gör oss engagerade, noggranna och intresserade. Något som vi anser viktigt för ett bra slutresultat.