Antiquum AB
Drottninggatan 25
411 14 Göteborg
031-13 38 20

Victoria Ask, VD
Victoria Ask är utbildad byggingenjör, bebyggelse­antikvarie vid Göteborgs universitet med komplet­terande kurser på Chalmers tekniska högskola samt diplomerad fastighetsförvaltare. Startade Antiquum – Bebyggelseantikvarisk konsult 1999 och har sedan dess arbetat med kulturhistoriska byggnader och miljöer på konsultbasis.

Godkänd antikvariskt fristående sakkunnig enligt Plan- och bygglagen och Kulturmiljölagen samt certifierad antikvarisk sakkunnig KUL 2, behörighet k.

Kontaktuppgifter:
Mobil: 0708 – 25 40 41
Mail: victoria.ask@antiquum.se

Johanna Roos
Johanna Roos är utbildad bebyggelseantikvarie med fil.mag i Kulturvård med inriktning mot bebyggelse­antikvarisk verksamhet samt certifierad sakkunnig av kulturvärden Kul 2, behörighet K.

Johanna har arbetat på Antiquum sedan 2010 och har bred erfarenhet av att utföra antikva­riska förundersökningar, kulturmiljöunderlag och konse­kvensbedömningar.

Kontaktuppgifter:
Mobil: 0702-62 81 19
Mail: johanna.roos@antiquum.se