Antiquum AB
Drottninggatan 25
411 14 Göteborg
031-13 38 20

Victoria Ask, VD
Victoria Ask är utbildad byggingenjör, bebyggelse­antikvarie vid Göteborgs universitet med komplet­terande kurser på Chalmers tekniska högskola samt diplomerad fastighetsförvaltare. Startade Antiquum – Bebyggelseantikvarisk konsult 1999 och har sedan dess arbetat med kulturhistoriska byggnader och miljöer på konsultbasis.

Godkänd antikvariskt fristående sakkunnig enligt Plan- och bygglagen och Kulturmiljölagen samt certifierad antikvarisk sakkunnig KUL 2, behörighet k.

Kontaktuppgifter:
Mobil: 0708 – 25 40 41
Mail: victoria.ask@antiquum.se

Johanna Roos
Johanna Roos är utbildad bebyggelseantikvarie med fil.mag i Kulturvård med inriktning mot bebyggelse­antikvarisk verksamhet samt certifierad sakkunnig av kulturvärden Kul 2, behörighet K.

Johanna har arbetat på Antiquum sedan 2010 och har bred erfarenhet av att utföra antikva­riska förundersökningar, kulturmiljöunderlag och konse­kvensbedömningar.

Kontaktuppgifter:
Mobil: 0702-62 81 19
Mail: johanna.roos@antiquum.se

Robert Eriksson
Robert Eriksson är utbildad bebyggelseantikvarie vid Göteborgs universitet men har också bakgrund inom byggbranschen vilket gjort att Robert byggt upp en bred kunskap inom renovering och ombyggnad av kulturhistoriska byggnader. Robert arbetar främst med framtagande av åtgärdsprogram och som antikvariskt sakkunnig i ombyggnads- och renoveringsprojekt.

Kontaktuppgifter:
Mobil: 0708- 88 75 17
Mail: robert.eriksson@antiquum.se