Antiquum AB – bebyggelseantikvarisk konsult har specialistkompetens inom restaurering, varsam ombyggnad och kulturmiljövård. Här arbetar kunniga och engagerade byggnadsantikvarier med spetskompetens inom hela det antikvariska verksamhetsfältet.

Välkomna att höra av er till oss! »